Digital modenhed

er et udtryk for en virksomheds evne til at benytte egne data og til at indgå i andres datastrømme.

Det handler altså ikke om hvor mange IT-systemer man har, eller hvor mange ressourcer man har brugt på IT, men om graden af sammenhæng mellem og udnyttelsen af data.

Overraskende mange virksomheder oplever en meget lav grad af digital modenhed selvom IT-investeringerne er vedligeholdt på et højt niveau. Manglende sammenhæng i datastrømme betyder, at en række dagligdags operationer er baseret på kvalificerede gæt snarere end på faktiske forhold.

udvikling

Digital modenhedsstruktur

Digitale strukturer modnes efter samme mønster i alle sektorer.

Ressourcer, der allerede er digitale, gøres transparente for hinanden for at give plads til analytics. Derefter kan avancerede simulationer bane vej for forudsigelser. Endelig kan dybe integrationer med andre(s) systemer skabe forudsætninger for autonomi: Beslutninger er nu gjort digitale.

model

Områder for digital modenhed

Digital modenhed berører alle aspekter af din virksomhed. Men særligt 5 områder fortjener særlig opmærksomhed. Vi kortlægger virksomhedens teknologi og peger på de næste udviklingstrin. På organisationsniveauet (forretning og relationer) ser vi på muligheder og trusler for forretningslogik og virksomhedens plads i markedet, og på det menneskelige niveau (ledelse og kompetencer) ser på vi virksomhedens evne til at navigere sikkert i en ny digital virkelighed.

analyse

Den digitale score

Vi systematiserer observationer og samtaler i et samlet scorecard, der giver et hurtigt overblik over virksomhedens digitale tilstand.

Scoren for de enkelte områder giver et fingerpeg om mulige strategiske indsatsområder. I sig selv er rapporten blot nogle tal, men i de efterfølgende samtaler kan indsigterne omsætter til operationelle  løsninger.

Begynd samtalen

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale. Sammen kan vi accellerere din digitale transformation.

Her